23dec
Aan: 23 december 2021 In: Geen onderdeel van een categorie, Nieuws

Zo jong als het bedrijf MAAZ Cheese eigenlijk nog is, zo belangrijk heeft het zich al gemaakt voor een aanzienlijke schare supermarktorganisaties. Met twee gerenommeerde bedrijven in de gelederen biedt MAAZ een breed aanbod en dito ervaring in binnenlands en buitenlandse kaas. De onafhankelijke positie staat daarbij voorop.

MAAZ Cheese is een jonge partij in de categorie kaas, maar, zo blijkt, met een schat aan ervaring in binnen- en buitenlandse kaas. Een aantal jaar geleden kwamen de eerste ideeën voor het nieuwe bedrijf op tafel, en inmiddels is MAAZ een belangrijke gesprekspartner voor de supermarkten geworden.

Commercieel directeur retail Jan van Popering: ‘In de retail worden we meer en meer gekend, maar het is pas sinds medio vorig jaar dat onze naam meer aan bekendheid wint. We zijn gestart in het speciaalzakenkanaal met de overname van Fromagerie Europa – de specialistische groothandel in buitenlandse kazen – en Veldhuyzen kaas, de groothandel in Nederlandse kazen die vooral op retail buiten Europa was gericht. Begin vorig jaar hebben we een entree gemaakt binnen de Nederlandse retail. Met deze twee onderdelen presenteert het nieuwe bedrijf MAAZ Cheese zich nu ook aan de Nederlandse retail.’

Een nieuwe Nederlandse speler in de categorie, maar met een mooie staat van dienst in de gelederen. Van Popering: ‘Inderdaad. We zijn in sommige gevallen de challenger in de categorie. Maar wel met een onderscheidend businessmodel. Dat uit zich op verschillende punten. Ten eerste zijn we een familiebedrijf, dus ondernemerschap is heel belangrijk in onze organisatie. Het is een van de kernwaarden van MAAZ: betrouwbaar, ondernemend en gepassioneerd.’

Wat betekenen deze drie?
‘Betrouwbaarheid betekent voor ons: afspraak is afspraak en waarmaken waar je voor staat. We doen wat we beloven. En ook gaat dit over het focussen op een samenwerking met de retail voor de lange termijn. Met bijvoorbeeld een scoop van drie tot vijf jaar. Samen een deal maken met een korte klap past ons minder.’

‘We zijn ondernemend vanuit het familiebedrijf. Dat betekent dat we werken met echt korte lijnen in onze organisatie. We kunnen snel beslissen en dat merkt de klant ook. We kunnen er commercieel mee acteren in de markt, en weten samen met onze ketenpartners voor de klant de meest ideale keten neer te zetten. We hebben daarin duidelijke keuzes gemaakt wat we wel doen, en welke activiteiten niet bij ons businessmodel passen.’

‘We richten ons op sourcing van segmenten met toegevoegde waarde, zowel binnen Hollandse kaas als buitenlandse kaas. We rijpen, verpakken en doen de centrale distributie hiervan, en doen dat alles in eigen beheer. Daarmee onderscheiden we ons van de markt en kunnen we een reductie van ketenkosten bereiken. Het geheel is ook in één pand geïntegreerd. Wat we niet doen: we maken zelf geen kaas, we laten partners op onze recepturen kaasmaken. We doen niet snel fijnmazige distributie, en we doen geen eigen transport binnen retail.’

‘Gepassioneerd is net zo goed een belangrijke kernwaarde. We werven onze medewerkers hierop en trainen ze hierop. Je vak kan veelledig zijn in onze tak van sport, maar als je niet gepassioneerd ben in dat vak, dan heb je hier geen rol. Dat gaat om passie voor kaas, maar ook voor performance, in een betrouwbare samenwerking.’

Onafhankelijk ketenregisseur
Met deze uitgangspunten levert MAAZ een compleet pakket Hollandse en buitenlandse kaas, in private label en premium private label, biologische kaas, boerenkaas, boerderijkaas en streekproducten. Daarin werkt het bedrijf niet dedicated samen met één coöperatie, maar houdt het een onafhankelijke rol, zodat het kan vrij kan inkopen op basis van eigen wensen.

Operationeel directeur Jean Paul Zijerveld: ‘Die onafhankelijke positie is voor MAAZ heel belangrijk. De rol van onafhankelijke ketenregisseur is ons onderscheidende USP, dat voortkomt uit die kernwaarden.’ MAAZ maakt zelf geen kaas, maar gaat de komende jaren wel met haar klanten inzetten op nieuwe productconcepten. Het gaat daarbij om de wens van de klant en de mogelijkheden van de leveranciers samen te brengen: juist op dat punt in de keten pakt MAAZ die regie op. Zijerveld: ‘We onderscheiden ons in de markt, en dat onderscheid zit in het managen van de details. En klantgerichtheid zit in ons dna, dat moeten we elke dag bewijzen als challenger.’

MAAZ werkt inmiddels samen met grote en middelgrote supermarktorganisaties. Van Popering: ‘De intensiteit verschilt wat per klant, maar het gaat om de grotere programma’s. Volgend jaar komen we in een volgende fase waarin we een bredere rol op ons nemen. Het afgelopen jaar hebben we onze organisatie doorontwikkeld. We hebben meer kennis toegevoegd, en het fundament gelegd voor de groei die ons de komende jaren staat te wachten. Volgend jaar willen we verder groeien in category management en in de doorvertaling van categorieplannen op de winkelvloer. Dus de invulling van winkelaccountmanagement en advisering hierop.’ Focus hierbij ligt op de uitrol van een versconcept met daaronder verschillende productconcepten.

Verduurzaming
Ook in kaas is verduurzaming een belangrijk item voor de komende jaren. Een verdere verduurzaming van de melkstroom en de zuivelsector is ook voor MAAZ belangrijk. Van Popering: ‘We willen met onze partners de meest efficiënte keten inrichten, dus ook terug in de keten! Ons businessmodel en ons nieuwe pand zijn al sterk gericht op die duurzaamheid. Natuurlijk is dat een voordeel van een geheel nieuw pand. Dat komt ook terug in kortere en betere verpakkingslijnen voor gesneden producten, minder folie en/of recyclebare folie om gesneden producten, minder derving, alles draagt bij aan CO2-reductie. Ook biologisch en de zogenoemde “verduurzaamde melkstromen” horen bij die verduurzaming van de keten. Zo willen we – samen met onze ketenpartners – de optimale keten invullen voor onze klanten.’